Välkommen till Huskvarna Ekologi

Konsultföretaget med breda kunskaper i limnologi, fiskevårdsbiologi och terrester biologi. Vi bedriver naturvård sedan 1998 åt statliga och kommunala myndigheter, företag, intresseorganisationer och privatpersoner.

Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners inom t ex mät- och byggteknik, schakt och transport, miljö och tillstånd, landskapsarkitektur, illustration, laboratorieanalys, bottenfauna och plankton. Våra uppdrag är mycket varierade och täcker in en mångfald av både land- och vattenbiotoper.

Vi har möjlighet att erbjuda helhetslösningar i form av totalentreprenad där vi åtar oss allt från förprojektering och framtagande av arbetsunderlag till praktiska åtgärder.